Vecd nedir?

Vecd'in sözlük anlamı ve tasavvuftaki anlamı olmak üzere iki tür anlamı bulunmaktadır. Vecd'in sözlük anlamını "Sözlükte Vecd ne anlama gelmektedir ?" konu başlığı altından inceleyebiliriz.

Vecd'in tasavvuftaki anlamıysa; Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü tealayı anması) veya bir başka sebeb neticesinde hasıl olan manevi lezzetleri tadarak ruhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyari (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hali olarak kulun istek ve çabası olmaksızın onun kalbine tesadüf eden şey (his, ilham, feyz, varid); Hak'tan yani Allah'tan gelen tecelliler anlamına gelmektedir.

Vecd; Ruhsal, bedensel bir haldir. Ancak tasvir ile anlatılabilir. Vecd halinde insanın benliği yoktur. Duyular aleminden ayırlır. Duyular, duyu organları, teorik akıl ortadan kalkmıştır. Hatıralar ve irade yok olur. Vecd halinde insan kendi konusuna sahip olur ve onunla birlik kurar. Vecd sırf murakabeden, sırf aşktan ibarettir. Her türlü dikkat, nefse ait her türlü şuur geçici olarak yok olurda denebilir.

Vecd kaç türlüdür?

Vecd iki türlüdür. Bunlar şunlardır;

1- Mülk vecdi: Saliki bulan ve ona hakim olan vecddir.

2- Lika vecdi: Salikin bulduğu vecddir.

Mevacid nedir?

Vecd’in çoğulu "mevacid"dir.

Vacid nedir?

Vecde gelene de "vacid" denir.

Tevacüd nedir?

Vecdin basit şekli "tevacüd" dur.

Vücud nedir?

Vecdin en mükemmel şekli "vücud" dur. Sufi Allah’ı temaşa etmek arzusuyla tutuşarak kendinden geçer. Onu bu hafi "vecd"dir. Vecdin sonunda aradığını bulması ise "vücud" tabiriyle ifade edilmektedir.

Vecd kelimesinin kullanımı

"O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım." (M.Akif Ersoy)

Sözlükte Vecd ne anlama gelmektedir?

1- Hayranlık duyma; büyüklük ve güzellik karşısında kendinden geçme. aşk, muhabbet.

2- Kendinden geçecek, unutacak kadar ilahi bir aşk hali.